OM OSS

Sosial yrkeskompetanse er linjeforeningen for studentene som går på studiene sykepleie, paramedic, barnevern og sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Vi jobber for at studentene våre skal trives og ha sosiale tilbud i studentmiljøet. Vi arrangerer små og større arrangement for våre studenter.

 

Organisasjonen blir til daglig ledet av et styre bestående av leder, nestleder og styremedlemmer med ulike hovedoppgaver. Hvert år har vi generalforsamling som er åpen for alle studenter som går sykepleie, paramedic, barnevern og sosialt arbeid, samt alle tilhørende videreutdanninger og masterstudier. De som går disse studiene er automatisk medlem av SYK og har stemme- og talerett ved vår generalforsamling.

Savina Gustavsen
Leder
savina@sykuis.no

Savina Gustavsen er leder for SYK linjeforening og en del av styret. Hun har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, og er som oftest den som representerer organisasjonen under ulike møter. Hun går bachelor i barnevern.

Sandra Kim Eldevik
Økonomiansvarlig

Sandra Kim Eldevik er økonomiansvarlig i SYK-styret. Hun har oversikt over det økonomiske, samt å føre regnskap . Sandra går bachelor i barnevern. 

Astri Kaasen
Arrangementsansvarlig

Astri Kaasen er arrangementansvarlig i SYK-styret. Sammen med Andrea har hun hovedansvaret for arrangementer, sosiale sammenkomster og foredrag for våre medlemmer.  
Astri går bachelor i sykepleie. 

Ajdina Muherina
PR-ansvarlig

Ajdina er PR-ansvarlig i SYK-styret og en del av arrangementskomiteen. Hun har ansvaret for sosiale medier sammen med Natalia. Ajdina går bachelor i barnevern. 

Styremedlem

Ledig plass som styremedlem i SYK! Interessert? Ta kontakt!

Nora Gabrielle Kverneland
Styremedlem

Nora er styremedlem i SYK. Hun bidrar med sitt arbeid der det er behov. Nora går bachelor i Barnevern. 

Marthe Frøland
Nestleder

Marthe Frøland er nestleder for SYK linjeforening og en del av styret. Hun er Savinas høyre hånd, og tar over de oppgavene Savina ikke har anledning til å utføre selv, og opptrer som vara for Savina på møter. Hun går bachelor i sykepleie.

Christina er sekretær i SYK-styret. Hun har kontroll på referatene fra møtene våre. Christina går bachelor i sosialt arbeid

Andrea Chantelle Jonasdal
Arrangementansvarlig

Andrea Chantelle Jonasdal er arrangementansvarlig i SYK-styret. Sammen med Astri har hun hovedansvaret for arrangementer, sosiale sammenkomster og foredrag for våre medlemmer. Andrea går bachelor i sykepleie,

Natalia Henschel
PR-ansvarlig

Natalia Henschel er PR-ansvarlig i SYK-styret og en del av arrangementskomiteen Hun har ansvaret for sosiale medier sammen med Ajdina. Natalia går bachelor i barnevern. 

Lise Lorgen Gloppholm
Styremedlem

Lise er styremedlem i SYK. Hun bidrar med sitt arbeid der det er behov. Lise går bachelor i barnevern. 

Solveig-Marie Håland 
Styremedlem

Solveig er styremedlem i SYK Hun bidrar med sitt arbeid der det er behov. Solveig går bachelor i sykepleie. 

Kjell Arholmsgate 41, 4021 Stavanger

Org.nr. 913 702 506

© 2018 by Sosial Yrkeskompeanse